El va fi pacea noastră!

Mica 5:5 El va fi pacea noastră! Când va veni asirianul în ţara noastră şi va pătrunde în palatele noastre, vom ridica împotriva lui şapte păstori şi opt căpetenii ale poporului.

Mărit să fie Domnul!


Psalmii 35:27 Să se bucure şi să se veselească cei ce găsesc plăcere în nevinovăţia mea şi să zică neîncetat: „Mărit să fie Domnul, care vrea pacea robului Său!”