Şase lucruri urăşte Domnul


Proverbele 6:16-19     
 Şase lucruri urăşte Domnul şi chiar şapte Îi sunt urâte:  ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău,  martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stârneşte certuri între fraţi.

Fiţi tari în nădejde!


Romani 15:13 Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!