Cereţi de la Domnul ploaie


Zaharia 10:1 Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele şi vă trimite o ploaie îmbelşugată pentru toată verdeaţa de pe câmp.

Ieremia 51:15-18


Ieremia 51:15-18 El a făcut pământul cu puterea Lui, a întemeiat lumea cu înţelepciunea Lui, a întins cerurile cu priceperea Lui. De glasul Lui, urlă apele în ceruri; El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările lui. Atunci, orice om se vede cât este de prost cu ştiinţa lui, orice argintar rămâne ruşinat de chipurile lui cioplite, căci idolii lui nu sunt decât minciună şi n-au nicio suflare în ei! Sunt o nimica toată şi o lucrare de râs: când le vine pedeapsa, pier cu desăvârşire!

Legea pune mari preoţi pe nişte oameni supuşi slăbiciunii

Evrei 7:28 În adevăr, Legea pune mari preoţi pe nişte oameni supuşi slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată Legea, pune pe Fiul, care este desăvârşit pentru veşnicie.