Ungerea


1 Ioan 2:27 Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.

Sărbători fericite!


Îl vor omorî, dar a treia zi va învia


Luca 18;31 Isus a luat cu Sine pe cei doisprezece şi le-a zis: „Iată că ne suim la Ierusalim şi tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini.
32 Căci va fi dat în mâna neamurilor: Îl vor batjocori, Îl vor ocărî, Îl vor scuipa
33 şi, după ce-L vor bate cu nuiele, Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.”

El va porunci îngerilor Săi să te păzească

Psalmii 91:11-12 Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale,şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.