Versete ocazii deosebite


Iov 22:26 Cel Atotputernic va fi desfătarea ta, şi îţi vei ridica faţa spre Dumnezeu.

Psalmii 37:4 Domnul să-ţi fie desfătarea şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.

Matei 21:22 Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.”

Mica 7:18 Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? El nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea!

Tefania 3:17 Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.

2 Samuel 22:7 În strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul, am chemat pe Dumnezeul meu; din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul şi strigătul meu a ajuns la urechile Lui.

Psalmii 18:6 Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul şi am strigat către Dumnezeul meu: din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul, şi strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui.

Geneza 21:17b... Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este.

Deuteronomul 31:8 Domnul Însuşi va merge înaintea ta, El Însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu te înspăimânta!”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu