Versete căsătorie


Proverbele 19:14 Casa şi averea le moştenim de la părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul.

Evrei 13:4 Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari.

Eclesiastul 9:9 Gustă viaţa cu nevasta pe care o iubeşti în tot timpul vieţii tale deşarte, pe care ţi-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta îţi este partea în viaţă, în mijlocul trudei cu care te osteneşti sub soare.

Proverbele 18:22 Cine găseşte o nevastă bună găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul.

 Maleahi 2:16 Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie, zice Domnul, Dumnezeul lui Israel, şi pe cel ce îşi acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oştirilor. De aceea, luaţi seama în mintea voastră şi nu fiţi necredincioşi!

Proverbele 5:18 Izvorul tău să fie binecuvântat şi bucură-te de nevasta tinereţii tale.

 Coloseni 3:18 Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, cum se cuvine în Domnul.

Psalmii 128:3 Nevastă-ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale.

 Proverbele 12:4 O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care-i face ruşine este ca putregaiul în oasele lui.

 Proverbele 31:10 Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele.

 Proverbele 31:29 „Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.”

 Geneza 2:24 De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup.

1 Corinteni 7:3 Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat.

1 Corinteni 7:4 Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta.


Proverbele 21:9 Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare.

Proverbele 21:19 Mai bine să locuieşti într-un pământ pustiu, decât cu o nevastă gâlcevitoare şi supărăcioasă.

Proverbele 25:24 Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, decât să locuieşti într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare.

Proverbele 27:15 O streaşină, care picură necurmat într-o zi de ploaie, şi o nevastă gâlcevitoare sunt totuna.

Matei 19:9 Eu însă vă spun că oricine îşi lasă nevasta, afară de pricină de curvie, şi ia pe alta de nevastă preacurveşte şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte.”

Luca 16:18 Oricine îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă preacurveşte şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei preacurveşte.”

Efeseni 5:28 Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu