Îl vor omorî, dar a treia zi va învia


Luca 18;31 Isus a luat cu Sine pe cei doisprezece şi le-a zis: „Iată că ne suim la Ierusalim şi tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini.
32 Căci va fi dat în mâna neamurilor: Îl vor batjocori, Îl vor ocărî, Îl vor scuipa
33 şi, după ce-L vor bate cu nuiele, Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu