Întoarceţi-vă şi abateţi-vă de la toate fărădelegile voastre

Ezechiel 18:30 De aceea vă voi judeca pe fiecare după căile lui, casă a lui Israel, zice Domnul, Dumnezeu. Întoarceţi-vă şi abateţi-vă de la toate fărădelegile voastre, pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu