Niciodată


1 Tesaloniceni 2:5 În adevăr, cum bine ştiţi, niciodată n-am întrebuinţat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei; martor este Dumnezeu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu