Iată, Eu vin curând


Apocalipsa 22:12-13 „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.
 Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu