Să păziţi legile

Leviticul 18:5 Să păziţi legile şi poruncile Mele: omul care le va împlini va trăi prin ele. Eu sunt Domnul!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu