Poporul Meu este pornit să se depărteze de Mine

Osea 11:7 Poporul Meu este pornit să se depărteze de Mine; şi dacă sunt chemaţi înapoi la Cel Preaînalt, niciunul din ei nu caută să se ridice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu