Un om credincios este năpădit de binecuvântări

Proverbele 28:20 Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogăţească repede nu rămâne nepedepsit.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu