Daţi tuturor ce sunteţi datori

Romani 13:7 Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.

Felicitari

Continuăm seria felicitărilor...

Am ales mesaje pline de dragoste pentru cea mai gingașă ființă; MAMA.

Tot ce facem aici, dorim să fie înspre slava și gloria lui Dumnezeu!

Mulțumim Domnului, pentru că ne-a binecuvântat cu mame credincioase și iubitoare.


Aniversări

Pentru că se apropie aniversarea zilei de 8 Martie, ne-am gândit să postăm câteva felicitări.

Menționăm că sunt realizate în programe gratis care se găsesc pe internet, cu imagini gratis iar calitatea poate nu se ridică la înălțimea evenimentului, dar au fost făcute cu mare dragoste și respect.

Tot ce se ”întâmplă” aici, vrem să fie făcut cu bun simț, din inimă sinceră, cu respect pentru cei care ne vizitează.

Doamne ajută!

Rugăciune

1 Tesaloniceni 5:25 Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi.

Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare!

Ioan 6:27 Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.

Preaiubiţilor Lui El le dă pâine ca în somn

 Psalmii 127:2 Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu, ca să mâncaţi o pâine câştigată cu durere; căci preaiubiţilor Lui El le dă pâine ca în somn.

Iată, Eu sunt cu tine

Geneza 28:15 Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.

Dragostea

1 Corinteni 13:4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,  5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,  6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, 7 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.