Dragostea

1 Corinteni 13:4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,  5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,  6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, 7 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu